3006p

Biến trở 3006P-102 1K

Đơn giá: 2.960đ

Số lượng
Giá
50 - 99
2.640đ
100 - 199
2.400đ
200 - 499
2.330đ
> 500
2.300đ
Biến trở 3006P-103 10K

Đơn giá: 2.960đ

Số lượng
Giá
50 - 99
2.640đ
100 - 199
2.400đ
200 - 499
2.330đ
> 500
2.300đ
Biến trở 3006P-104 100k

Đơn giá: 2.960đ

Số lượng
Giá
50 - 99
2.640đ
100 - 199
2.400đ
200 - 499
2.330đ
> 500
2.300đ
Biến trở 3006P-202 2K

Đơn giá: 2.960đ

Số lượng
Giá
50 - 99
2.640đ
100 - 199
2.400đ
200 - 499
2.330đ
> 500
2.300đ
Biến trở 3006P-504 500k

Đơn giá: 2.960đ

Số lượng
Giá
50 - 99
2.640đ
100 - 199
2.400đ
200 - 499
2.330đ
> 500
2.300đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Biến trở 3006P-102 1K

Mã SP: TCT.000817

Đơn giá : 2,960đ
50 : 2,640đ
100 : 2,400đ
200 : 2,330đ
500 : 2,300đ
. . .
Biến trở 3006P-103 10K

Mã SP: TCT.000818

Đơn giá : 2,960đ
50 : 2,640đ
100 : 2,400đ
200 : 2,330đ
500 : 2,300đ
. . .
Biến trở 3006P-104 100k

Mã SP: TCT.000820

Đơn giá : 2,960đ
50 : 2,640đ
100 : 2,400đ
200 : 2,330đ
500 : 2,300đ
. . .
Biến trở 3006P-202 2K

Mã SP: TCT.000819

Đơn giá : 2,960đ
50 : 2,640đ
100 : 2,400đ
200 : 2,330đ
500 : 2,300đ
. . .
Biến trở 3006P-504 500k

Mã SP: TCT.000821

Đơn giá : 2,960đ
50 : 2,640đ
100 : 2,400đ
200 : 2,330đ
500 : 2,300đ
. . .