3.5uf

Tụ điện CBB61 – 450V 3.5uF

Đơn giá: 8.650đ

Số lượng
Giá
> 1
8.649đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB61 – 450V 3.5uF

Mã SP: TCT.001074

Đơn giá : 8,650đ
1 : 8,649đ
. . .