3.3R

Trở Sứ 10W 5% 3.3R

Đơn giá: 2.168đ

Số lượng
Giá
100 - 199
1.818đ
200 - 499
1.668đ
> 500
1.654đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Trở Sứ 10W 5% 3.3R

Mã SP: TCT.000715

Đơn giá : 2,168đ
100 : 1,818đ
200 : 1,668đ
500 : 1,654đ
. . .