3.3nf

Số lượng
Giá
1 - 4
7.299đ
> 5
6.800đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ mica 2A332J 100V 3.3nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001107

Đơn giá : 7,300đ
1 : 7,299đ
5 : 6,800đ
. . .