2T

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
MMBT4403 2T, SOT-23, PNP -40V/0.6A ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000986

Đơn giá : đ
. . .