2SD965A

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
2SD965A D965A, SOT-89, NPN 30V/5A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000954

Đơn giá : đ
. . .