2SD2391

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
2SD2391 DT, SOT-89, NPN 60V/2A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000953

Đơn giá : đ
. . .