2SC4672

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
2SC4672 DKR, SOT-89, NPN 50V/2A ( 5cái)

Mã SP: TCT.000950

Đơn giá : đ
. . .