2SC2412

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
2SC2412 BR, SOT-23, NPN 50V/150mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000946

Đơn giá : đ
. . .