2SC2383

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
2SC2383, TO-92L, NPN 160V/1A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000945

Đơn giá : đ
. . .