2SC1815

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
2SC1815, TO-92, NPN 50V/150mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000944

Đơn giá : đ
. . .