2SC1623

2SC1623 SOT-23 Linh Kiện Điện Tử
Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
2SC1623 SOT-23 Linh Kiện Điện Tử 2SC1623 L6, SOT-23, NPN 50V/100mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000943

Đơn giá : đ
. . .