2SB1132

Linh Kiện Điện Tử
Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Linh Kiện Điện Tử 2SB1132 BAR, SOT-89, PNP -32V/1A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000941

Đơn giá : đ
. . .