2L

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
MMBT5401 2L, SOT-23, PNP -150V/0.6A ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000987

Đơn giá : đ
. . .