2KV

Số lượng
Giá
3 - 4
12.600đ
5 - 9
9.200đ
10 - 24
7.000đ
> 25
6.200đ
Số lượng
Giá
3 - 4
12.600đ
5 - 9
9.200đ
10 - 24
7.000đ
> 25
6.200đ
Số lượng
Giá
3 - 4
12.600đ
5 - 9
9.200đ
10 - 24
7.000đ
> 25
6.200đ
Số lượng
Giá
3 - 4
12.600đ
5 - 9
9.200đ
10 - 24
7.000đ
> 25
6.200đ
Số lượng
Giá
3 - 4
12.600đ
5 - 9
9.200đ
10 - 24
7.000đ
> 25
6.200đ
Số lượng
Giá
3 - 4
12.600đ
5 - 9
9.200đ
10 - 24
7.000đ
> 25
6.200đ
Số lượng
Giá
3 - 4
12.600đ
5 - 9
9.200đ
10 - 24
7.000đ
> 25
6.200đ
Số lượng
Giá
3 - 4
12.600đ
5 - 9
9.200đ
10 - 24
7.000đ
> 25
6.200đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ cao áp 2KV 102 20% ( Túi 20 pcs)

Mã SP: TCT.000839

Đơn giá : 19,800đ
3 : 12,600đ
5 : 9,200đ
10 : 7,000đ
25 : 6,200đ
. . .
Tụ cao áp 2KV 152 20% ( Túi 20 pcs)

Mã SP: TCT.000840

Đơn giá : 19,800đ
3 : 12,600đ
5 : 9,200đ
10 : 7,000đ
25 : 6,200đ
. . .
Tụ cao áp 2KV 221 20% ( Túi 20 pcs)

Mã SP: TCT.000841

Đơn giá : 19,800đ
3 : 12,600đ
5 : 9,200đ
10 : 7,000đ
25 : 6,200đ
. . .
Tụ cao áp 2KV 222 20% ( Túi 20 pcs)

Mã SP: TCT.000842

Đơn giá : 19,800đ
3 : 12,600đ
5 : 9,200đ
10 : 7,000đ
25 : 6,200đ
. . .
Tụ cao áp 2KV 332 20% ( Túi 20 pcs)

Mã SP: TCT.000843

Đơn giá : 19,800đ
3 : 12,600đ
5 : 9,200đ
10 : 7,000đ
25 : 6,200đ
. . .
Tụ cao áp 2KV 471 20% ( Túi 20 pcs)

Mã SP: TCT.000844

Đơn giá : 19,800đ
3 : 12,600đ
5 : 9,200đ
10 : 7,000đ
25 : 6,200đ
. . .
Tụ cao áp 2KV 472 20% ( Túi 20 pcs)

Mã SP: TCT.000845

Đơn giá : 19,800đ
3 : 12,600đ
5 : 9,200đ
10 : 7,000đ
25 : 6,200đ
. . .
Tụ cao áp 2KV 561 20% ( Túi 20 pcs)

Mã SP: TCT.000846

Đơn giá : 19,800đ
3 : 12,600đ
5 : 9,200đ
10 : 7,000đ
25 : 6,200đ
. . .