2A473J

Số lượng
Giá
1 - 4
12.149đ
> 5
11.250đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ mica 2A473J 100V 47nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001120

Đơn giá : 12,150đ
1 : 12,149đ
5 : 11,250đ
. . .