2A333J

Số lượng
Giá
1 - 4
9.749đ
> 5
9.150đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ mica 2A333J 100V 33nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001109

Đơn giá : 9,750đ
1 : 9,749đ
5 : 9,150đ
. . .