2A224

Số lượng
Giá
1 - 4
24.299đ
> 5
22.600đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ mica 2A224J 100V 220nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001122

Đơn giá : 24,300đ
1 : 24,299đ
5 : 22,600đ
. . .