2A223J

Số lượng
Giá
1 - 4
7.779đ
> 5
7.280đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ mica 2A223J 100V 22nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001108

Đơn giá : 7,780đ
1 : 7,779đ
5 : 7,280đ
. . .