2A104

Số lượng
Giá
1 - 4
14.579đ
> 5
13.530đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ mica 2A104J 100V 100nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001121

Đơn giá : 14,580đ
1 : 14,579đ
5 : 13,530đ
. . .