2A102J

Số lượng
Giá
1 - 4
4.849đ
> 5
4.550đ
Số lượng
Giá
1 - 4
6.799đ
> 5
6.400đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ mica 2A102J 100V 1nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001102

Đơn giá : 4,850đ
1 : 4,849đ
5 : 4,550đ
. . .
Tụ mica 2A102J 100V 1nF (50 pcs)

Mã SP: TCT.001105

Đơn giá : 6,800đ
1 : 6,799đ
5 : 6,400đ
. . .