250v

Số lượng
Giá
1 - 4
9.799đ
> 5
9.720đ
Số lượng
Giá
1 - 4
9.799đ
> 5
9.720đ
Số lượng
Giá
1 - 4
21.899đ
> 5
21.800đ
Số lượng
Giá
1 - 4
9.799đ
> 5
9.720đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB 250V – 1uF (105), P=15 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001064

Đơn giá : 9,800đ
1 : 9,799đ
5 : 9,720đ
. . .
Tụ điện CBB 250V – 2.2uF (105), P=20 ( 5 chiếc)

Mã SP: TCT.001065

Đơn giá : 9,800đ
1 : 9,799đ
5 : 9,720đ
. . .
Tụ điện CBB 250V – 4.7uF (105), P=20 ( 5 chiếc)

Mã SP: TCT.001066

Đơn giá : 21,900đ
1 : 21,899đ
5 : 21,800đ
. . .
Tụ điện CBB 250V – 470nF (474), P=15 ( 10 chiếc)

Mã SP: TCT.001063

Đơn giá : 9,800đ
1 : 9,799đ
5 : 9,720đ
. . .