220uf

Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
890đ
500 - 999
740đ
> 1000
390đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
980đ
500 - 999
830đ
> 1000
450đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
1.590đ
> 500
820đ
Số lượng
Giá
100 - 499
1.650đ
> 500
910đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
2.340đ
> 500
850đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
890đ
> 500
740đ
Số lượng
Giá
1 - 9
4.033đ
10 - 99
3.944đ
100 - 199
3.855đ
200 - 499
3.765đ
> 500
3.586đ
Số lượng
Giá
1 - 9
7.532đ
10 - 99
7.366đ
100 - 199
7.198đ
200 - 499
7.031đ
> 500
6.696đ
Số lượng
Giá
1 - 9
16.037đ
10 - 99
15.682đ
100 - 199
15.325đ
200 - 499
14.969đ
> 500
14.256đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 10V 220UF 6.3*5.4mm

Mã SP: TCT.000894

Đơn giá : 1,090đ
100 : 890đ
500 : 740đ
1000 : 390đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 16V 220UF 6.3*7.7mm

Mã SP: TCT.000899

Đơn giá : 1,180đ
100 : 980đ
500 : 830đ
1000 : 450đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 25V 220UF 8*10.5mm

Mã SP: TCT.000908

Đơn giá : 1,780đ
100 : 1,590đ
500 : 820đ
. . .
Tụ Nhôm Dán 35V 220UF 8*10.5mm

Mã SP: TCT.000915

Đơn giá : 1,780đ
100 : 1,650đ
500 : 910đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 50V 220UF 10*10.5mm

Mã SP: TCT.000926

Đơn giá : 2,470đ
100 : 2,340đ
500 : 850đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 6.3V 220UF 6.3*5.4mm

Mã SP: TCT.000890

Đơn giá : 1,090đ
100 : 890đ
500 : 740đ
. . .
Tụ Tantalum 6032C 6.3V 220UF ± 10%

Mã SP: TCT.001153

Đơn giá : 4,034đ
1 : 4,033đ
10 : 3,944đ
100 : 3,855đ
200 : 3,765đ
500 : 3,586đ
. . .
Tụ Tantalum 7343D 10V 220UF ± 10%

Mã SP: TCT.001168

Đơn giá : 7,533đ
1 : 7,532đ
10 : 7,366đ
100 : 7,198đ
200 : 7,031đ
500 : 6,696đ
. . .
Tụ Tantalum 7343E 16V 220UF ± 10%

Mã SP: TCT.001177

Đơn giá : 16,038đ
1 : 16,037đ
10 : 15,682đ
100 : 15,325đ
200 : 14,969đ
500 : 14,256đ
. . .