20v

Số lượng
Giá
1 - 9
10.205đ
10 - 99
9.979đ
100 - 199
9.752đ
200 - 499
9.526đ
> 500
9.072đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.818đ
10 - 99
2.757đ
100 - 999
2.694đ
1000 - 2499
2.631đ
> 2500
2.506đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.721đ
10 - 99
2.662đ
100 - 999
2.601đ
1000 - 2499
2.541đ
> 2500
2.420đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Tantalum 7343D 20V 100UF ± 10%

Mã SP: TCT.001173

Đơn giá : 10,206đ
1 : 10,205đ
10 : 9,979đ
100 : 9,752đ
200 : 9,526đ
500 : 9,072đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 20V 4,7UF ± 10%

Mã SP: TCT.001134

Đơn giá : 2,819đ
1 : 2,818đ
10 : 2,757đ
100 : 2,694đ
1000 : 2,631đ
2500 : 2,506đ
. . .
Tụ Tantalum 3528B 20V 10UF ± 10%

Mã SP: TCT.001148

Đơn giá : 2,722đ
1 : 2,721đ
10 : 2,662đ
100 : 2,601đ
1000 : 2,541đ
2500 : 2,420đ
. . .