20uf

Tụ điện CBB61 – 450V 20uF

Đơn giá: 39.900đ

Số lượng
Giá
> 1
39.899đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB61 – 450V 20uF

Mã SP: TCT.001084

Đơn giá : 39,900đ
1 : 39,899đ
. . .