20D681K

Số lượng
Giá
1 - 9
28.187đ
10 - 49
27.562đ
50 - 99
26.935đ
100 - 199
26.309đ
> 200
25.056đ
Số lượng
Giá
1 - 9
21.869đ
10 - 49
21.244đ
50 - 99
20.617đ
100 - 199
19.991đ
> 200
18.738đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Varistor 20D 20D681K ±10% ( 10pcs/túi)

Mã SP: TCT.001203

Đơn giá : 28,188đ
1 : 28,187đ
10 : 27,562đ
50 : 26,935đ
100 : 26,309đ
200 : 25,056đ
. . .
Varistor 20D 20D821K ±10% ( 5pcs/túi)

Mã SP: TCT.001204

Đơn giá : 21,870đ
1 : 21,869đ
10 : 21,244đ
50 : 20,617đ
100 : 19,991đ
200 : 18,738đ
. . .