2012R

Số lượng
Giá
1 - 9
2.029đ
10 - 99
1.981đ
100 - 999
1.933đ
1000 - 2499
1.884đ
> 2500
1.787đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Tantalum 0805 2012R 6.3V 10UF ±10%

Mã SP: TCT.001123

Đơn giá : 2,030đ
1 : 2,029đ
10 : 1,981đ
100 : 1,933đ
1000 : 1,884đ
2500 : 1,787đ
. . .