2.5uf

Tụ điện CBB61 – 450V 2.5uF

Đơn giá: 7.800đ

Số lượng
Giá
> 1
7.799đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB61 – 450V 2.5uF

Mã SP: TCT.001072

Đơn giá : 7,800đ
1 : 7,799đ
. . .