1P

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
MMBT2222A 1P SOT-23, NPN 40V/0.6A ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000981

Đơn giá : đ
. . .