1N5408

Đi ốt 1N5408 ( 20 pcs)

Đơn giá: 11.664đ

Số lượng
Giá
1 - 4
11.663đ
5 - 9
11.405đ
10 - 19
11.146đ
20 - 24
10.886đ
> 25
10.368đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Đi ốt 1N5408 ( 20 pcs)

Mã SP: TCT.001278

Đơn giá : 11,664đ
1 : 11,663đ
5 : 11,405đ
10 : 11,146đ
20 : 10,886đ
25 : 10,368đ
. . .