1N5404

Đi ốt 1N5404 ( 20pcs)

Đơn giá: 10.692đ

Số lượng
Giá
1 - 49
10.691đ
50 - 99
10.454đ
100 - 199
10.217đ
200 - 499
9.979đ
> 500
9.504đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Đi ốt 1N5404 ( 20pcs)

Mã SP: TCT.001272

Đơn giá : 10,692đ
1 : 10,691đ
50 : 10,454đ
100 : 10,217đ
200 : 9,979đ
500 : 9,504đ
. . .