1N5401

Đi ốt 1N5401 ( 50pcs)

Đơn giá: 18.468đ

Số lượng
Giá
1 - 49
18.467đ
50 - 99
18.058đ
100 - 199
17.647đ
200 - 499
17.237đ
> 500
16.416đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Đi ốt 1N5401 ( 50pcs)

Mã SP: TCT.001271

Đơn giá : 18,468đ
1 : 18,467đ
50 : 18,058đ
100 : 17,647đ
200 : 17,237đ
500 : 16,416đ
. . .