1N4741A

Số lượng
Giá
1 - 9
5.345đ
10 - 49
5.227đ
50 - 99
5.108đ
100 - 249
4.990đ
> 250
4.752đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Đi ốt Zener 1N4741A 11V 1W ( 10pcs)

Mã SP: TCT.001293

Đơn giá : 5,346đ
1 : 5,345đ
10 : 5,227đ
50 : 5,108đ
100 : 4,990đ
250 : 4,752đ
. . .