1N4148W

Số lượng
Giá
1 - 4
2.332đ
5 - 49
2.261đ
> 50
2.117đ
Số lượng
Giá
1 - 4
1.943đ
5 - 49
1.872đ
> 50
1.728đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Diode xung 1N4148W 0805, SOD-123, T4, 150mA -75V ( 10 cái)

Mã SP: TCT.001041

Đơn giá : 2,333đ
1 : 2,332đ
5 : 2,261đ
50 : 2,117đ
. . .
Diode xung 1N4148W 1206, SOD-123, T4, 150mA -75V ( 10 cái)

Mã SP: TCT.001040

Đơn giá : 1,944đ
1 : 1,943đ
5 : 1,872đ
50 : 1,728đ
. . .