1N4001

Đi ốt 1N4001 ( 100pcs)

Đơn giá: 8.748đ

Số lượng
Giá
1 - 1
8.747đ
2 - 4
8.554đ
5 - 9
8.359đ
10 - 19
8.165đ
> 20
7.776đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Đi ốt 1N4001 ( 100pcs)

Mã SP: TCT.001276

Đơn giá : 8,748đ
1 : 8,747đ
2 : 8,554đ
5 : 8,359đ
10 : 8,165đ
20 : 7,776đ
. . .