1L

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
BC848C 1L, SOT-23, NPN 30V/1A ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000966

Đơn giá : đ
. . .