1F

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
BC847B 1F, SOT-23, NPN 45V/0.1A ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000965

Đơn giá : đ
. . .