1D

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
MMBTA42 1D, SOT-23, NPN 300V/500mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000991

Đơn giá : đ
. . .