1A

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
PXT3904 1A, SOT-89, NPN 40V/200mA ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000997

Đơn giá : đ
. . .