18uf

Tụ điện CBB61 – 450V 18uF

Đơn giá: 36.300đ

Số lượng
Giá
> 1
36.299đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB61 – 450V 18uF

Mã SP: TCT.001083

Đơn giá : 36,300đ
1 : 36,299đ
. . .