16v

Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
2.390đ
> 500
1.390đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
890đ
500 - 999
740đ
> 1000
390đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
630đ
500 - 999
480đ
1000 - 1999
470đ
> 2000
260đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
980đ
500 - 999
830đ
> 1000
450đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
1.590đ
> 500
820đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
1.590đ
> 500
820đ
Tụ Nhôm Dán
Số lượng
Giá
100 - 499
720đ
500 - 999
570đ
> 1000
340đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.089đ
10 - 99
2.044đ
100 - 999
1.997đ
1000 - 2499
1.951đ
> 2500
1.858đ
Số lượng
Giá
1 - 9
1.797đ
10 - 99
1.758đ
100 - 999
1.718đ
1000 - 2499
1.678đ
> 2500
1.598đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.915đ
10 - 99
2.851đ
100 - 999
2.786đ
1000 - 2499
2.722đ
> 2500
2.592đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.915đ
10 - 99
2.851đ
100 - 999
2.786đ
1000 - 2499
2.722đ
> 2500
2.592đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.332đ
10 - 99
2.281đ
100 - 999
2.229đ
1000 - 2499
2.177đ
> 2500
2.074đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.235đ
10 - 99
2.186đ
100 - 999
2.137đ
1000 - 2499
2.087đ
> 2500
1.988đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.672đ
10 - 99
2.614đ
100 - 999
2.554đ
1000 - 2499
2.495đ
> 2500
2.376đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.721đ
10 - 99
2.662đ
100 - 999
2.601đ
1000 - 2499
2.541đ
> 2500
2.420đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 16V 1000UF 10*10,5mm

Mã SP: TCT.000902

Đơn giá : 2,470đ
100 : 2,390đ
500 : 1,390đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 16V 100UF 6.3*5.4mm

Mã SP: TCT.000898

Đơn giá : 1,090đ
100 : 890đ
500 : 740đ
1000 : 390đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 16V 10UF 4*5.4mm

Mã SP: TCT.000896

Đơn giá : 830đ
100 : 630đ
500 : 480đ
1000 : 470đ
2000 : 260đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 16V 220UF 6.3*7.7mm

Mã SP: TCT.000899

Đơn giá : 1,180đ
100 : 980đ
500 : 830đ
1000 : 450đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 16V 330UF 8*10,5mm

Mã SP: TCT.000900

Đơn giá : 1,780đ
100 : 1,590đ
500 : 820đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 16V 470UF 8*10,5mm

Mã SP: TCT.000901

Đơn giá : 1,780đ
100 : 1,590đ
500 : 820đ
. . .
Tụ Nhôm Dán Tụ Nhôm Dán 16V 47UF 5*5.4mm

Mã SP: TCT.000897

Đơn giá : 920đ
100 : 720đ
500 : 570đ
1000 : 340đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 16V 10UF ± 10%

Mã SP: TCT.001129

Đơn giá : 2,090đ
1 : 2,089đ
10 : 2,044đ
100 : 1,997đ
1000 : 1,951đ
2500 : 1,858đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 16V 2.2UF ± 10%

Mã SP: TCT.001130

Đơn giá : 1,798đ
1 : 1,797đ
10 : 1,758đ
100 : 1,718đ
1000 : 1,678đ
2500 : 1,598đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 16V 3,3UF ± 10%

Mã SP: TCT.001131

Đơn giá : 2,916đ
1 : 2,915đ
10 : 2,851đ
100 : 2,786đ
1000 : 2,722đ
2500 : 2,592đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 16V 4,7UF ± 10%

Mã SP: TCT.001132

Đơn giá : 2,916đ
1 : 2,915đ
10 : 2,851đ
100 : 2,786đ
1000 : 2,722đ
2500 : 2,592đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 16V 6.8UF ± 10%

Mã SP: TCT.001133

Đơn giá : 2,333đ
1 : 2,332đ
10 : 2,281đ
100 : 2,229đ
1000 : 2,177đ
2500 : 2,074đ
. . .
Tụ Tantalum 3528B 16V 10UF ± 10%

Mã SP: TCT.001144

Đơn giá : 2,236đ
1 : 2,235đ
10 : 2,186đ
100 : 2,137đ
1000 : 2,087đ
2500 : 1,988đ
. . .
Tụ Tantalum 3528B 16V 22UF ± 10%

Mã SP: TCT.001145

Đơn giá : 2,673đ
1 : 2,672đ
10 : 2,614đ
100 : 2,554đ
1000 : 2,495đ
2500 : 2,376đ
. . .
Tụ Tantalum 3528B 16V 33UF ± 10%

Mã SP: TCT.001146

Đơn giá : 2,722đ
1 : 2,721đ
10 : 2,662đ
100 : 2,601đ
1000 : 2,541đ
2500 : 2,420đ
. . .