15uf

Tụ điện CBB61 – 450V 15uF

Đơn giá: 31.150đ

Số lượng
Giá
> 1
31.149đ
Số lượng
Giá
1 - 9
2.818đ
10 - 99
2.756đ
100 - 999
2.694đ
1000 - 2499
2.631đ
> 2500
2.506đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB61 – 450V 15uF

Mã SP: TCT.001083

Đơn giá : 31,150đ
1 : 31,149đ
. . .
Tụ Tantalum 3216A 10V 15UF ± 10%

Mã SP: TCT.001127

Đơn giá : 2,819đ
1 : 2,818đ
10 : 2,756đ
100 : 2,694đ
1000 : 2,631đ
2500 : 2,506đ
. . .