150uf

Số lượng
Giá
1 - 9
12.392đ
10 - 99
12.118đ
100 - 199
11.842đ
200 - 499
11.567đ
> 500
11.016đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Tantalum 7343D 16V 150UF ± 10%

Mã SP: TCT.001172

Đơn giá : 12,393đ
1 : 12,392đ
10 : 12,118đ
100 : 11,842đ
200 : 11,567đ
500 : 11,016đ
. . .