14D681K

Số lượng
Giá
1 - 9
25.271đ
10 - 49
24.710đ
50 - 99
24.149đ
100 - 199
23.587đ
> 200
22.464đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Varistor 14D 14D681K ±10% ( 20pcs/túi)

Mã SP: TCT.001189

Đơn giá : 25,272đ
1 : 25,271đ
10 : 24,710đ
50 : 24,149đ
100 : 23,587đ
200 : 22,464đ
. . .