14D561K

Số lượng
Giá
1 - 9
33.047đ
10 - 49
32.314đ
50 - 99
31.579đ
100 - 199
30.845đ
> 200
29.376đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Varistor 14D 14D561K ±10% ( 20pcs/túi)

Mã SP: TCT.001197

Đơn giá : 33,048đ
1 : 33,047đ
10 : 32,314đ
50 : 31,579đ
100 : 30,845đ
200 : 29,376đ
. . .