14D560K

Số lượng
Giá
1 - 9
36.449đ
10 - 49
35.640đ
50 - 99
34.830đ
100 - 199
34.020đ
> 200
32.400đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Varistor 14D 14D560K ±10% ( 20pcs/túi)

Mã SP: TCT.001192

Đơn giá : 36,450đ
1 : 36,449đ
10 : 35,640đ
50 : 34,830đ
100 : 34,020đ
200 : 32,400đ
. . .