14D511K

Số lượng
Giá
1 - 9
26.729đ
10 - 49
26.136đ
50 - 99
25.542đ
100 - 199
24.948đ
> 200
23.760đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Varistor 14D 14D511K ±10% ( 20pcs/túi)

Mã SP: TCT.001196

Đơn giá : 26,730đ
1 : 26,729đ
10 : 26,136đ
50 : 25,542đ
100 : 24,948đ
200 : 23,760đ
. . .