14D471K

Số lượng
Giá
1 - 9
22.355đ
10 - 49
21.859đ
50 - 99
21.362đ
100 - 199
20.866đ
> 200
19.872đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Varistor 14D 14D471K ±10% ( 20pcs/túi)

Mã SP: TCT.001187

Đơn giá : 22,356đ
1 : 22,355đ
10 : 21,859đ
50 : 21,362đ
100 : 20,866đ
200 : 19,872đ
. . .