14D431K

Số lượng
Giá
1 - 9
30.131đ
10 - 49
29.462đ
50 - 99
28.793đ
100 - 199
28.123đ
> 200
26.784đ
Số lượng
Giá
1 - 9
30.131đ
10 - 49
29.462đ
50 - 99
28.793đ
100 - 199
28.123đ
> 200
26.784đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Varistor 14D 14D431K ±10% ( 20pcs/túi)

Mã SP: TCT.001188

Đơn giá : 30,132đ
1 : 30,131đ
10 : 29,462đ
50 : 28,793đ
100 : 28,123đ
200 : 26,784đ
. . .
Varistor 14D 14D431K ±10% ( 20pcs/túi)

Mã SP: TCT.001195

Đơn giá : 30,132đ
1 : 30,131đ
10 : 29,462đ
50 : 28,793đ
100 : 28,123đ
200 : 26,784đ
. . .