12uf

Tụ điện CBB61 – 450V 12uF

Đơn giá: 24.200đ

Số lượng
Giá
> 1
24.199đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ điện CBB61 – 450V 12uF

Mã SP: TCT.001082

Đơn giá : 24,200đ
1 : 24,199đ
. . .